DURMAT® CS

Pobierz dokument z charakterystyką produktu

Generalna charakterystyka:

DURMAT CS zawiera spiekane węgliki wolframu w osnowie Cu-Ni-Zn o bardzo wysokiej ciągliwości. Metody produkcji DURMAT CS zapewniają jednorodne rozłożenie cząstek węglików.
Zastosowanie:
Urządzenia wiertnicze, noże frezarek w przemyśle wiertniczym, drogowym i budowlanym.