Urządzenia

Procesy napawania i natryskiwania są praktykami powszechnie stosowanymi w różnych dziedzinach przemysłu. Z racji tego, że są one niezwykle istotne przy konserwacji maszyn, zadbaliśmy, by w naszej ofercie znalazły się nie tylko najlepszej jakości materiały do napawania i natryskiwania cieplnego, ale i urządzenia oraz całe systemy umożliwiające zastosowanie tych metod.

Napawanie – co to?

Metoda ta opiera się na działaniu prądu elektrycznego — obrabiana powierzchnia jest mu poddawana w celu stopienia. Następnie dochodzi do jej pokrycia warstwą ochronną złożoną z innego metalu. Tak właśnie powstaje napoina, która jest połączeniem powierzchni ze spoiną. Dzięki temu uszkodzone w trakcie użytkowania elementy metalowe odzyskują swoje dawne właściwości i wyglądają jak nowe.

Oferujemy urządzenia oraz całe systemy do procesów napawania i natryskiwania.

Czym jest natryskiwanie cieplne powłok?

Natryskiwanie cieplne to proces, który polega na zabezpieczaniu urządzeń dodatkową powłoką metaliczną. Zapewnia to maszynie dodatkową ochronę. W tym celu powierzchnię obrabianego urządzenia poddaje się działaniu płomienia, plazmy lub łuku elektrycznego. Następnie na takiej powierzchni rozpyla się warstwę zabezpieczającą – za pomocą sprężonego powietrza lub strumienia gazu.

Co łączy te dwie metody?

Metody te głównie stosowane są np. przy konserwacji maszyn i urządzeń, które używane są w wielu gałęziach przemysłu. Obydwie techniki mają za zadanie zabezpieczyć powierzchnię uszkodzonego metalu, poprzez pokrycie go wierzchnią warstwą ochronną. W zależności jednak od rodzaju zastosowanej metody proces ten przebiega w różny sposób. Wspólnym mianownikiem pomiędzy tymi dwoma metodami są materiały, które służą do stworzenia takiej warstwy ochronnej. W tym celu używa się:

  • Drutów litych;
  • Drutów proszkowych;
  • Proszków;

Z ich pomocą powstaje warstwa zabezpieczająca, która wzmacnia strukturę przedmiotu metalowego. Jej grubość dostosowana jest do potrzeb naszych klientów.

Urządzenia do napawania i natryskiwania

Obydwie metody przebiegają również dzięki zastosowaniu specjalistycznych urządzeń. Mowa o maszynach:

  • PTA – przy jego działaniu, metal poddaje się stopieniu łukiem plazmowym, którego temperatura wynosi 10 000 ÷ 25 000°C. W efekcie topiony materiał łączy się z innym metalem i powstaje warstwa o dużej twardości. Stosowana do tego temperatura pozwala na uzyskanie doskonałego połączenia powłoki z podłożem.
  • AWS – w tych urządzeniach przy natryskiwaniu łukowym do stopienia warstwy uszkodzonej, wykorzystuje się łuk elektryczny, który zostaje zajażony pomiędzy końcówkami dwóch drutów podawanych w sposób równomierny do urządzenia metalizacyjnego. Tym samym jego temperatura osiąga 4000 – 5000°C. Następnie za pomocą sprężonego powietrza rozpyla się cząsteczki metalu, które po zaschnięciu tworzą warstwę ochronną.
  • HVOF – polega na zainicjowaniu topnienia materiału za pomocą palnika, a następnie jego rozpylenia na powierzchni – z prędkością, która przekracza nawet powyżej 2000 m/s. Cząsteczki metalu topią się w strumieniu gazu, a po ich zaschnięciu powstaje spójna i jednorodna warstwa ochronna.