PTA

Proszkowe napawanie plazmowe PTA (Plasma Transfered- Arc) zastosowano po raz pierwszy w roku 1962 i od tego czasu ta technologia znalazła bardzo szerokie zastosowanie w wytwarzaniu warstw wierzchnich odpornych na korozję i ścieranie. Napawanie PTA stosowane jest w obszarach micro MPTA, konwencjolanym PTA i wysokowydajnym HPTA. Wydajność mieści się w przedziale 0.1-1kg/h dla MPTA poprzez 1-6kg w stadardowym procesie do 6-18 kg/h w procesie HPTA. Napawanie plazmowe charakteryzuje się niewielką głębokością wtapiania stopiwa w materiał rodzimy i wynosi średnio 5-10%. Do uzyskania strumienia  plazmy, wykorzystywany jest zjonizowany gaz będący mieszaniną swobodnych jonów dodatnich i elektronów o odpowiedniej gęstości i jednakowym ładunku dodatnim i ujemnym przepływający przez zawężony łuk elektryczny tworzący się wokół nietopliwej elektrody. Urządzenie PTA składa się z dwóch niezależnych źródeł prądu, podajnika proszku, chłodnicy i palnika plazmowego. Stosowane są palniki do napawania zewnętrznego ręcznego, maszynowego oraz do wykonywania powłok w otworach. Technologia napawania plazmowego szeroko stosowana jest w procesach w pełni zautomatyzowanych.

Przedstawiamy nową generację trwałych, solidnych i mobilnych urządzeń PTA  (plasma transferred arc).
Wyposażone w odpowiedni system chłodzący mobilne urządzenie do napawania plazmowego PTA DURWELD 300T przeznaczone jest do napawania ręcznego jak i w pełni zautomatyzowanego.
Urządzenie przygotowane jest również do spawania i napawania elektrodami jak i po zamontowaniu podajnika drutu, metoda MIG.
Sterownik SPS pozwala na zapis parametrów i przechowywanych w pamięci receptur dla różnych gatunków proszku.