Zastosowanie w elektrowniach

Materiały do napawania w przemyśle cementowym

Zużycie urządzeń do kruszenia węgla i cementu 

Dzięki ścisłej współpracy z naszymi klientami i w oparciu o  zakres zastosowania możemy zaproponować wiele specjalistycznych rozwiązań. Oferujemy profesjonalne rozwiązania w zakresie napraw, konserwacji i ochrony przez zużyciem poprzez napawanie i natryskiwanie cieplne.

Zakres zastosowania:
• Młyny węglowe
• Młyny mineralne
• Młyn drobnych cząsteczek
• Narzędzia kruszące
• Przebudowa klatek ciśnieniowych

Nasze rozwiązania obejmują:
• Napawanie i naprawa kruszarek walcowych (takich jak POLYCOM)
• Odlewane walce szlifierskie z Ni-Hard IV lub chromu do mielenia węgla i cementu
• Płyty trudnościeralne do wentylatorów bardzo obciążonych przez drobne cząstki
Aby uczynić zadość zmieniającym się wymogom inżynierii powierzchni, przywiązujemy dużą wagę do długoterminowych partnerstw z naszymi klientami i dostawcami.

Zużycie urządzeń do kruszenia węgla

Stale rosnące zapotrzebowanie na drobne kruszenie węgla kamiennego doprowadzało do wzrostu współczynnika zużycia urządzeń mielących. W przemyśle istnieje wiele systemów powszechnie używanych do kruszenia węgla kamiennego dla elektrowni.

Części narażone na zużycie ścierne w układzie frezującym to walce kruszarki, ściernice i mechanizmy sprężynowe. Walce, kółka kruszarki i ściernice lub stoły do szlifowania są produkowane z żeliwa wysokiej jakości. Jakością powszechnie stosowana jest Ni-Hard I, II, IV lub zatwierdzony odpowiednik stali żeliwnej.

Różne systemy kruszenia powszechnie stosowane w elektrowniach przedstawiono na RYS. 1. Węgiel kamienny jest umieszczany na płycie/stole do rozdrabniania i jest rozdrabniany wskutek nacisku walców, co prowadzi do dużego zużycia ściernego i małej ścieralności uderzeniowej na skutek oddziaływania pomiędzy walcami a stołem/płyta. Takie zużycie prowadzi do wytworzenia się chropowatej i nierównej powierzchni na obu walcach i płycie, co zmniejsza skuteczność rozdrabniania węgla kamiennego, a tym samym znacząco redukuje wydajność elektrowni. Na tym etapie, gdy maszyna pracuje przy minimalnym stopniu wydajności, który stanowi również maksymalna odporność na zużycie, łatwo można dostrzec oznaki zużycia części. Wcześniej, w tym w literaturze, twierdzono, ze napawanie konserwacyjne takich rodzajów stali jest niemożliwe. Dopiero od niedawna (od 20 lat) możliwe stało się napawane żeliwa z doskonałym rezultatem.

Myśląc o napawaniu, Klienci zasadniczo rozważają:

  •  wybór optymalnej analizy nanoszonego stopiwa w przypadku danego występującego zużycia.
  • wybór optymalnej techniki napawania ze względu na spodziewane cechy naniesionego stopiwa i powstawania stopu
  • korzyści finansowe napawania zastępującego wymianę elementów.

Niezależnie od kosztów, korzyści płynące z napawania zdecydowanie przewyższają koszty maszyn do napawania automatycznego, ponieważ maszyny te gwarantują większą jednolitość kształtu i powtarzalność jakości stopiwa.

W dzisiejszych czasach znakomite rezultaty napawania walców i płyt kruszarek są powszechnie znane. Właśnie dlatego na całym świecie wzrósł popyt na napawanie i stało się ono także powszechną praktyką w przemyśle europejskim i amerykańskim. Napawanie znacząco wydłuża okres eksploatacji produktu, zmniejszając przestoje, co znacząco obniży koszty konserwacji dla producentów, czy to w elektrowniach, czy w przemyśle cementowym, obniżając również koszt, który ponosi użytkownik końcowy.

Możesz polegać na naszych produktach, które zapewniają kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony przed zużyciem. Dzięki temu zyskasz więcej czasu na skupienie się na Twoich podstawowych potrzebach biznesowych. Nasz wykwalifikowany i doświadczony zespół serwisowy poprowadzi Cię i poleci odpowiedni produkt i metodę zastosowania. Opracujemy najlepsze rozwiązanie dla twoich specyficznych potrzeb.

Polecany produkty: