Zastosowanie w przemyśle cementowym i energetycznym

Materiały do napawania dla przemysłu cementowego i energetycznego

Zużycie urządzeń do kruszenia węgla i cementu 

Dzięki ścisłej współpracy z naszymi klientami i w oparciu o  zakres zastosowania stworzyliśmy wiele specjalistycznych rozwiązań. Oferujemy profesjonalne rozwiązania w zakresie napraw, konserwacji i ochrony przez zużyciem poprzez napawanie i natryskiwanie cieplne we współpracy z naszymi spółkami zależnymi i przedstawicielstwami.

Nasze rozwiązania obejmują:
• Napawanie i naprawa kruszarek walcowych (takich jak POLYCOM)
• Odlewane walce szlifierskie z Ni-Hard IV lub chromu do mielenia węgla i cementu
• Płyty trudnościeralne do wentylatorów bardzo obciążonych przez drobne cząstki
Aby uczynić zadość zmieniającym się wymogom inżynierii powierzchni, przywiązujemy dużą wagę do długoterminowych partnerstw z naszymi klientami i dostawcami.

Zakres zastosowania:
• Młyny walcowe
• Młyny surowcowe
• Młyny klinkieru
• Narzędzia kruszące
• Narzędzia ścierne

Myśląc o napawaniu, Klienci zasadniczo rozważają:

  •  wybór optymalnej analizy nanoszonego stopiwa w przypadku danego występującego zużycia.
  • wybór optymalnej techniki napawania ze względu na spodziewane cechy naniesionego stopiwa i powstawania stopu
  • korzyści finansowe napawania zastępującego wymianę elementów.

Niezależnie od kosztów, korzyści płynące z napawania zdecydowanie przewyższają koszty maszyn do napawania automatycznego, ponieważ maszyny te gwarantują większą jednolitość kształtu i powtarzalność jakości stopiwa.

W dzisiejszych czasach znakomite rezultaty napawania walców i płyt kruszarek są powszechnie znane. Właśnie dlatego na całym świecie wzrósł popyt na napawanie i stało się ono także powszechną praktyką w przemyśle europejskim i amerykańskim. Napawanie znacząco wydłuża okres eksploatacji produktu, zmniejszając przestoje, co znacząco obniży koszty konserwacji dla producentów, czy to w elektrowniach, czy w przemyśle cementowym, obniżając również koszt, który ponosi użytkownik końcowy.