Płyty

Płyty trudnościeralne do ochrony przed zużyciem.

Aby wydłużać okres eksploatacji, zwiększać wydajność i rentowność, należy  intensywnie analizować zużywanie się powierzchni technicznych.

Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę?

  • Ilość cząstek twardych
  • Charakter cząstek twardych
  • Wielkość cząstek twardych
  • Skład osnowy
  • Wiązanie z osnową
  • Interlinia
  • Line spacing

Wytwarzanie płyt DURMAT® CP – odbywa się przez zastosowanie procesu  spawania drutem rdzeniowym. Skrajna odporność na ścieranie wynika z użycia wysokiej jakości materiałów eksploatacyjnych: drutów rdzeniowych DURMAT® Flux Cored Wires o wysokiej zawartości chromu i węgla. Dodanie kompleksu węglików umożliwia powstawanie dużej zawartości węglików chromowych i specjalnych węglików, dzięki czemu można uzyskać wymagane właściwości zgodne z DIN EN 14700 (grupa 10 dawnej normy DIN 8555).
Charakterystyczny hipereutektyczny metal stopiwa do utwardzania powierzchni FeCrC składa się z osadów dużych, pierwotnych węglików typu M7C3, osadzonych w osnowie eutektycznej.

Zawartość węglików pierwotnych wpływa głównie na odporność na ścieranie i może być określona zgodnie ze wzorem Maratraya w następujący sposób:

% K = 12,33 (% C) + 0,55 (% Cr) – 15,2 %

Zwiększająca się zawartość węglików jest związana ze stałym wzrostem zawartości Cr i C.

Dzięki zastosowaniu drutów proszkowych DURMAT® FD 56 i DURMAT® FD 62 zawartość węglików pierwotnych może znacznie wzrosnąć. Dodanie kompleksu węglików, np. NbC, zwiększa wydajność w zakresie odporności płyt na ścieranie.

Płyty DURMAT® CP mogą zostać dostarczone jako wstępnie wykończone półfabrykaty z elementami mocującymi, otworami lejowymi itd. Ponownie powlekanie przeprowadza się przy użyciu podobnych elektrod stopowych.

Płyty trudnościeralne DURMAT® PLATINUM

Rodzina stopów bazowych DURUM z węglika wolframu i niklu wykazuje doskonałą odporność na ścieranie i zużycie, zachowując twardość w temperaturach do 600°C (ok. 1000 ° F), a także właściwości niezwykle wysokiej odporności na korozję.

PTA – napawanie plazmowe elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych nadaje się do prawie wszystkich stopów na bazie niklu i kobaltu, a także specjalnie stworzonych stopów na bazie żelaza. Węgliki pierwotne w połączeniu z takimi stopami na bazie niklu, kobaltu i żelaza znacząco poprawiają odporność na ścieranie w porównaniu z płytami z węglików chromu.

PTA to prawdziwy proces napawanie, w którym osady tworzą połączenia metalurgiczne z metalem bazowym. Stopień rozcieńczenia jest bardzo zbliżony do uzyskiwanego w procesie tlenowo-acetylenowym.

Kolejną zaletą stosowania procesu PTA jest możliwość wytwarzania powierzchni o cienkich krawędziach. Dzięki bardzo małemu rozcieńczeniu (ok. 5%) i minimalnemu ryzyku zniekształceń proces ten jest idealny w przypadku części takich jak łopatki wentylatora.

Płyty DURMAT® PTA mogą być cięte, gięte, walcowane, spawane, skręcane lub włączane do struktur w celu budowy zespołów przeciwdziałających ścieraniu.

Wybrane produkty z tej kategorii