DURMAT® 505 PTA proszek

Proszek metaliczny do wytwarzania warstw odpornych na zużycie ścierne.

Charakterystyka:
DURMAT 505-PTA jest to proszek do plazmowego napawania (PTA) powłok zabezpieczających przed zużyciem ściernym oraz działaniem udarowym. Ze względu na wytrącanie drobnych węglików specjalnych (SC), DURMAT 505 PTA wykazuje ekstremalną twardość 55-60 HRC.

Typowe zastosowanie to narzędzia górnicze, zdzieraki do gliny, maszyny rolnicze.

Właściwości mechaniczne:
Twardość: 55-60 HRc

Temperatura topnienia: 1310˚C

Gęstość: 8,0 g/cm³

Struktura: martenzytyczna

Wielkość ziaren: -160+63 μm