BD-3.349 proszek z węglikiem

 NiCrBSi + FTC
Rozpylany gazowo i kruszony, zmieszany DIN EN 1274 — — *)

Zastosowanie:
BD-3. 349  jest proszkiem do wytwarzania warstw odpornych na korozję i działanie kwasów, a także wykazujących wysokie parametry odporności na ścieranie i wysoką temperaturę. Dzięki wysokiej zawartości FTC (węglik wolframu) proszek ten jest wyjątkowo odporny na mechaniczne i chemiczne ścieranie. Typowe zastosowanie to inżynieria mechaniczna, pompy, młyny, stosowane w urządzeniach petrochemicznych, narzędziach wiertniczych oraz w maszynach rolniczych.