BD-3.515 PTA proszek

BD-3. 515 PTA jest to proszek do wytwarzania warstw odpornych na silne ścieranie udarowo-ślizgowe i mineralne. Struktura napoiny zawierająca drobne, dyspersyjne pierwotne węgliki chromu dodatkowo cechuje znakomita wytrzymałość na udar.