BD-3.93 PTA proszek

BD-3. 93 PTA to proszek do wytwarzania warstw odpornych na zużycie ścierne i korozję w procesie napawania plazmowego (PTA). Powłoki zabezpieczają również przed dużym działaniem kwasów oraz wpływem wysokiej temperatury. Ze względu na wysoką zawartość węglików wolframu, powłoki charakteryzują się wyjątkową wytrzymałością na zużycie ścierne. BD-3. 93 PTA zabezpiecza elementy szczególnie narażone na zużycie mechaniczne i chemiczne.