BD-3.135 proszek z węglikiem

Jest to proszek węglikowy do wytwarzania warstw zabezpieczających przed zużyciem ściernym. Proszek przygotowany jest przede wszystkim do natryskiwania naddźwiękowego HVOF i HVAF. Drobne cząsteczki węglika wolframu 0,4 μm (wielkość uśredniona) są równomiernie rozłożone w gęstej powłoce o porowatości mniejszej niż 1% i uzyskują twardość 1000-1300 HV0,1. Powłoki po natryskiwaniu mają również niższą chropowatość w stosunku do powłok z innych proszków.