BD-3.105 proszek węglikowy

Jest to proszek węglikowy do wytwarzania warstw zabezpieczających przed zużyciem ściernym. Może być nanoszony płomieniowo, plazmowo oraz naddźwiękowo (HVOF). Najlepsze rezultaty przynosi z metodą HVOF, bardzo zwarte powłoki mogą uzyskać wyjątkową twardość 1000-1300 HV0,1 oraz wytrzymałość na rozciąganie zgodnie z normą DIN 50160 ponad 70N/ /mm². W porównaniu do powłok WC-Co, warstwy uzyskane z produktem DURMAT® 105 wykazują większą odporność na utlenianie się i korozję w roztworach wodnych i mogą być używane w temperaturze do 650°C/1200°F. Do specjalistycznych zastosowań WC-Co/Cr jest także dostępny jako DURMAT® 106 z wyższą zawartością chromu.