BD-2.200K drut proszkowy

T Z Fe1 MF 8-200-CKNPZ

Austenityczne stopiwo drutu proszkowego jest odporne na korozję, wysoką temperaturę i szok termiczny do 850˚C. Stop dający warstwę o podwyższonej twardości współpracuje szczególnie z warstwami pośrednimi o wysokiej ciągliwości. Wysoka ciągliwość (ok. 40%) powoduje, że BD-2.200K znajduje również zastosowanie w napawaniu stali trudno spawalnych (np.stali Hadfielda)