DURMAT® S21-PTA proszek

Pobierz dokument z charakterystyką produktu

DURMAT S21-PTA jest to proszek do napawania plazmowego (PTA) warstw zabezpieczających przed zużyciem ściernym, utlenianiem, wpływem podwyższonej temperatury, korozją i szokami termicznymi. Materiał jest łatwospawalny i podatny na procesy obróbki wykańczającej.

Zastosowanie:
W napawaniu plazmowym na stalach niestopowych oraz nisko- i wysokostopowych oraz staliwach. Typowe zastosowanie w napawaniu narzędzi do pracy na gorąco jak gniazda zaworów, pompy i części turbin. Do wytwarzania warstw buforowych dla DURMAT S1-PTA i DURMAT S6-PTA.