DURMAT A pałeczka z węglikiem

DURMAT A to specjalny produkt w postaci cienkiej rurki wypełnionej gruboziarnistymi stapianymi węglikami wolframu (FTC) przeznaczony do napawania acetylenowo-tlenowego. FTC zapewniają wyjątkowo wysoką twardość do ponad 2360 HV0,4 co pozwala na znakomitą ochronę napawanych części. BD-DURMAT A znajduje zastosowanie w napawaniu części maszyn ze stali niestopowych niskostopowych oraz staliw z zawartością węgla do 0,45%. Wyższa zawartość węgla może prowadzić do pęknięć. W zależności od rozmiaru oraz składu napawanej powierzchni, należy dobrać odpowiednią średnicę pałeczek oraz wielkość ziaren. Jeżeli część pracuje w warunkach dużego zużycia ściernego, zaleca się użycie drobniejszych węglików. Jeśli natomiast wymagane jest zastosowanie napoiny jako ostrza tnącego, należy zastosować większe ziarno węglika.