BD-3.61 PTA proszek

Ogólna charakterystyka:
BD-3. 61 PTA jest to proszek do wytwarzania warstw odpornych na zużycie ścierne i korozję w procesie napawania plazmowego (PTA). Powłok zabezpieczają również przed dużym działaniem kwasów oraz wpływem  wysokiej temperatury. Ze względu na wysoką zawartość węglików wolframu, powłoki charakteryzują się wyjątkową wytrzymałością na zużycie ścierne. BD-3. 61 PTA zabezpiecza elementy szczególnie narażone na zużycie  mechaniczne i chemiczne.